लोकसेवा आयोग लुम्बिनीमा ठुलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मिको माग (सूचनासहित)

स्वास्थ्यसमाचार / लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत सहायकस्तर पााँचौ तहका (प्राबिधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रयोगआत्मक परीक्षाको माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजीम लुम्बिनी प्रदशे सरकार र लुम्बिनी प्रदशे का बिभिन्न स्थानीय तहहरूमा
रिक्त रहेका पदहरूको पद पुर्तिका लागी सुचना प्रकासित गरेको हो। स्थानीय तहमा आ.प्र. तथा वढुवाद्वारा पद पूति हुने स्वास्थ्य सेवा, सहायक पााँचौं तहका पदहरुको माग गरेको छ।

माग गरेको पदहरुमा एचए जना जना कबिराज स्टाफ नर्स रेडियो गा्रहफर फार्मेसी डेन्टल,मेडिकल रेकडर्स पब्लिक हेल्थ नर्स लगायतका कर्मचारीको माग गरेको छ ।

लोकसेवा आयेगले शैक्षिक योग्यता तथा उमेर सम्बन्धी आयोगले निर्धारण गरेको योग्यता तथा उमेर रहेको छ भने दरखास्त बुझाउनु पर्ने अन्तिम कार्तिक १७ गते देखी २३ गतेसम्म रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।

योग्यता पुगेका आवेदकलाई अनलाईनमार्फत आवेदन दिन भनिएको छ।

हेर्नुस् सूचना:बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने पदसंख्या सम्वन्धि सूचना !

 

 

 

सम्बन्धित शिर्षक :